The wishlist name can't be left blank

Wat is bio?

Je kan niet zomaar ‘bio’ of ‘biologisch’ op de verpakking van een product zetten. Er gelden hier heel strikte regels voor. De term biologisch is dan ook wettelijk beschermd in de volledige Europese unie. Je kan er dus op vertrouwen dat er heel wat controles gebeuren op producten die biologisch geteeld of gekweekt zijn.

Shop biologisch fruit bij DeBioMarkt

Biologische landbouw is een manier om voedsel te produceren die de draagkracht van de bodem en de natuurlijke levenscycli respecteert. Eenvoudig uitgelegd gaat het voor de biologische landbouw over de teelttechnieken zoals pesticidengebruik en bemesting. Voor de veeteelt zijn er specifieke regels over onder andere het aantal dieren per hectare en de samenstelling van het voer. Meer informatie zoals de vijf pijlers van bio vind je op www.allesoverbio.be.

Alle normen waarop er voor biologische producten wordt gecontroleerd, staan opgelijst in een officieel lastenboek voor biologische productie. Productie, verwerking, distributie en verkoop van biologische producten: voor alles bestaat er een heel specifieke regelgeving. Deze regels moeten de term ‘biologisch’ beschermen want wie de term ten onrechte gebruikt, zal hiervan de nadelige gevolgen ondervinden.

BE O Versmarkt wordt meermaals per jaar gecontroleerd door CERTISYS, een controle- en certificatieorgaan gespecialiseerd in biologische producten. Deze instantie voert drie maal per jaar een uitgebreide audit uit op alle aankopen die zijn gebeurd en op alle ruimtes in onze verschillende vestigingen. In BE O kan je er dus op vertrouwen dat alles 100% biologisch is, ook alle producten in bulk waar geen biologo op staat, want wij maken geen uitzonderingen.

Wist je dat…

Boeren een omschakelperiode moeten doorlopen van twee à drie jaar, afhankelijk van de teelten, om biologisch gecertificeerd te kunnen zijn? Een stuk landbouwgrond of dieren uit de veeteelt kunnen immers niet zomaar van de ene dag op de andere bio zijn. Tijdens die omschakelperiode mag de boer zijn producten nog niet biologisch noemen, maar moet hij/zij wel op een biologische manier werken. Het is dus een behoorlijke inspanning en investering voor de boeren die biologisch willen telen.

Shop biologische producten bij De Bio MarktBiologische producten De Bio Markt